Niniejsza informacja stanowi zbiór obowiązujących zasad mających na celu ochronę dóbr intelektualnych zamieszczanych na łamach strony internetowej saketos.pl i wszystkich innych stron WWW należących do firmy: Moziu Daniel Mochnal, ul. Poniatowskiego 15, 59-921 Porajów, NIP 6151943412, będącej właścicielem marki i znaku towarowego Saketos.

Całość prezentowanej strony internetowej stanowi własność firmy Moziu Daniel Mochnal, właściciela marki Saketos i jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 90, poz. 631).

Żadna część strony Saketos.pl nie może być rozpowszechniana lub kopiowana w jakikolwiek sposób (elektroniczny, mechaniczny lub inny) bez pisemnej zgody ze strony właściciela marki Saketos.

Zastrzeżony znak towarowy

Marka Saketos jest zastrzeżonym znakiem towarowym zarejestrowanym dnia 22.05.2020 r. w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (European Union Intelectual Property Office) pod numerem rejestrowym 018156348.

Bezwzględny zakaz kopiowania treści

Obowiązuje bezwzględny zakaz kopiowania i wykorzystywania treści ze strony Saketos.pl, między innymi: opisów produktów, krótkich opisów produktów, meta opisów, treści zawartych na blogu, regulaminów, polityki prywatności, opisów kategorii produktowych, treści zawartych na stronach, tagów i innych w obrębie domeny Saketos.pl

Zasady korzystania ze zdjęć i grafik

Każdorazowo, gdy osoba prywatna lub podmiot prawny zamierza skorzystać ze zdjęć i innych elementów graficznych (wykonanych w grafice rastrowej jak i wektorowej), które stanowią własność intelektualną firmy Moziu Daniel Mochnal, wymagany jest kontakt mailowy z [email protected] w celu otrzymania zgody i określenia obszarów, w jakich niniejsze materiały będą wykorzystywane.
Po rozpatrzeniu prośby, otrzymają Państwo od nas w odpowiedzi zwrotnej skan, wiadomość mailową lub informację w formie listownej, dotyczącą zgód, w ramach których możliwe będzie późniejsze wykorzystywanie naszych materiałów graficznych.

Wykluczenia, zastrzeżenia i ograniczenia

Zastrzegamy sobie prawo do odmówienia wydania lub cofnięcia już istniejącej zgody w trybie natychmiastowym bez podawania przyczyny. Najczęstszym powodem takiej decyzji są podejrzenia lub udowodnione działania, które w naszej ocenie mogą być odbierane ze szkodą na rzecz marki Saketos i/lub firmy Moziu Daniel Mochnal.
Wykluczamy możliwość dalszego udostępniania zdjęć i grafik podmiotom trzecim.
Cofnięcie zgody wymaga usunięcia wszystkich wykorzystywanych przez Państwa zdjęć i grafik należących do firmy Moziu Daniel Mochnal.

Procedura w sprawie wykrycia naruszeń

W przypadku wykrycia naruszeń w postaci bezprawnego przywłaszczenia elementów graficznych (bez zgody firmy Moziu Daniel Mochnal) otrzymają Państwo od nas informację z prośbą o ich usunięcie. Niniejsza wiadomość będzie stanowić nasze pierwsze działanie prawne – przedsądowe wezwanie do zaniechania i naprawienia szkody na rzecz firmy Moziu Daniel Mochnal i/lub marki Saketos.

Wymagana informacja na stronie WWW

Niezbędnym warunkiem umożliwiającym używanie naszych zdjęć jest zamieszczenie na stronie WWW, na której zdjęcia te będą wykorzystywane informacji wskazującej, że producentem produktów i właścicielem fotografii jest właściciel marki Saketos.

Modyfikacje zdjęć i/lub grafik

Wszelkie modyfikacje zdjęć możliwe są wyłącznie po uzyskaniu zgody i akceptacji zmian przez właściciela marki Saketos.

Możliwe udzielenie zgody

Wykorzystywanie zdjęć pochodzących z naszych zasobów możliwe jest tylko w przypadku, gdy dane zdjęcie faktycznie ilustruje produkt naszej firmy. Nie wyrażamy zgody na posługiwanie się naszymi zdjęciami lub grafikami do promowania i sprzedaży towarów pochodzących od innego dostawcy. Wyrażamy zgodę na używanie naszych zdjęć tylko i wyłącznie na czas sprzedaży (lub promowania) naszych produktów, chyba że indywidualnie otrzymają Państwo inną decyzję (np. zgodę na sprzedaż/promowanie równolegle produktu innego rodzaju).

Podsumowanie

Poza wyżej opisanymi zasadami, restrykcjami i procedurami związanymi z wykorzystaniem własności intelektualnych właściciela marki Saketos, w sprawach spornych uzupełniająco należy posługiwać się prawem cywilnym.

X
W magazynie nie ma wystarczającej ilości produktów

Zapytaj nas o dostępność tego produktu

Out of stock

X

Zapytaj nas o dostępność tego produktu

Ask about product