Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy

Konsumentom przysługuje 100 dniowe prawo do odstąpienie od umowy. Prawo to przysługuje również osobom fizycznym zawierającym umowę bezpośrednio związaną z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tych osób charakteru zawodowego wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Pozostałym przedsiębiorcom prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

W naszym sklepie ustanowiliśmy 100 dniowe prawo odstąpienia od umowy.

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 100 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 100 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie towaru.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje w odniesieniu do: Umów, w których przedmiotem świadczenia jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Pobierz formularz w formie PDF

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY 
Informuję o chęci odstąpienia od umowy sprzedaży następujących produktów:
(proszę podać ilość opakowań i kod produktu)

Zwracam całość / część (*) zamówienia

Imię i nazwisko osoby składającej zamówienie:

Data złożenia zamówienia:

Proszę o zwrot pieniędzy na rachunek numer:
(proszę wpisać numer rachunku i nazwa banku)

(*) proszę usunąć niepotrzebneMogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na naszej stronie internetowej:

Wypełnij formularz online


Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z powyższego wzoru, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem wspomnianego wyżej terminu.

Decyzję o odstąpieniu od umowy proszę przesłać w jednej z wyżej wskazanych form na: 

Adres:
Zwroty Saketos
ul. Biedrzychowicka 2, 
59-921 Sieniawka
e-mail: [email protected],
tel. +48 574 441 577 (koszt połączenia wg stawki operatora).

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, tj kwotę z faktury - wartość zamówienia i koszt wysyłki. w ciągu 14 dni od momentu otrzymania paczki zwrotnej. Przesyłkę zwrotną wysyłają Państwo na własny koszt. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie wskazali Państwo inaczej.

Proszę odesłać lub przekazać nam towar na:

Adres:
Zwroty Saketos
ul. Biedrzychowicka 2
59-921 Sieniawka
e-mail: [email protected],
tel. +48 574 441 577 (koszt połączenia wg stawki operatora)

Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy – na swój koszt niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Prosimy o odsyłanie Towaru w miarę możliwości w oryginalnym nieuszkodzonym opakowaniu.

Prosimy o nienadawanie przesyłki zwrotnej za pobraniem.

X
W magazynie nie ma wystarczającej ilości produktów

Zapytaj nas o dostępność tego produktu

Out of stock

X

Zapytaj nas o dostępność tego produktu

Ask about product